Lærere

Vegard Birkeland
Lærer Freeride Japan
Vegard har bachelor i idrett og kroppsøving, mastergrad i treningsfysiologi fra NTNU og praktisk-pedagogisk utdanning. Han har vært vikar på videregående og fjellsportbutikk, skiinstruktør i Alpene og drevet mye med freeride og topptur. Han har hevdet seg i Norgescupen i freeride. Liker stiløping, stisykling, fotball og reising og trives med å jobbe i friluft og se elevens utvikling gjennom året.

E-post: vegard@rodde.fhs.no

 

Olav Størseth Flaa
Lærer Beats Electro
Olav er utdannet elektronikkingeniør med spesialisering innen elektroakustikk. Han har bl.a. jobbet med prosjektering av lyd- og bildeanlegg i offentlige bygg og drevet privat lydstudio. På fritiden har han spilt bass i band i mange år. Olav trives godt med å få kombinere interessen for musikk og teknologi i et miljø med mange dyktige og interesserte musikkelever.

E-post: olav@lydopptak.no

 

Janne Hesseberg Græsli
internatleder og lærer
Janne er utdannet allmennlærer med idrett og friluftsliv. Har stort sett vært i folkehøgskolen unntatt et år i Kirkens bymisjon med enslige, mindreårige flyktninger. Begynte på Rødde i 2000, har jobbet på to andre folkehøgskoler tidligere. Som internatleder bruker hun mest tid på samtaler og veiledning, men organiserer også romplassering, oppfølging av fellesoppgaver, sykeoppfølging og bogrupper.

Tlf: 72 85 29 14
E-post: rodde@rodde.fhs.no

 

Arild Grønning
Lærer Reis Kilimanjaro
Arild har treårig utdanning i friluftsliv med hovedvekt på høgfjell, ski og padling. Han har jobbet innen friluftsliv og reiseliv i 19 år,  og 18 av disse på Rødde. Har mange års erfaring med Afrika og Kilimanjaro, og har sett hvordan slike turer gjør inntrykk og gir forandring hos elever. Dette er ”utsikten som gir innsikten”. Arild liker å skape utfordrende undervisningssituasjoner i trygge rammer.

E-post: arildgronning@gmail.com

 

Marianne Berg Slettahjell 
Sosiallærer

Marianne var ferdig utdannet sosionom i 2011 og har vært ansatt på Rødde siden. Hun har jobbet mye med barn og ungdom i forskjellige livssituasjoner på jobb og som frivillig. En favorittoppgave er å følge opp elever med samtaler og veiledning. Det er også stas å få dirigere skolekoret. Marianne har også forskjellige valgfag for deg som vil bruke dine kreative evner.

E-post: sosiallaerer@rodde.fhs.no

 

Øystein Berg Slettahjell
Lærer Beats Electro
Øystein har tatt musikkteknologi-utdannelse fra NTNU, musikkonservatoriet i Trondheim. Han har drevet med musikk fra han var liten og han har vært med på mye forskjellig, både som låtskriver, vokalist og bandmedlem. Han begynte som musikklærer her på Rødde i 2009.

E-post: beatselectro@rodde.fhs.no

 

 

Eimund Tjostolv Austli Staverløkk
Lærer Freestyle USA
Eimund studerte idrett- og friluftslivsveileder, og trives aller best ute. Han har jobbet på Rødde siden 2006 og vært med på utviklingen av ski- og brettlinjene på skolen. Eimund mestrer både ski og brett. Han var tidligere aktiv utøver i freeski, med NM-gull i Big Air i 2005.

E-post: eimundts@gmail.com

 

 

Marianne Sundsvalen
Lærer Reis Afrika
Marianne er utdannet lærer i kroppsøving og idrett fra Norges Idrettshøgskole. Hun har studert religion på Menighetsfakultet og har en bachelor i spesialpedagogikk. Hun er glad i å reise og har tidligere erfaring med ungdomsarbeid fra idrett- og kirkesammenheng. Hun trives godt sammen med ungdom og ønsker å legge til rette for reiseglede, idrettsglede og glede av å være ute i naturen.

E-post: mariannes@rodde.fhs.no

 

Ragnhild Tronvoll
Lærer Fokus Nepal

Ragnhild har en bachelor i psykologi og har allsidig arbeidserfaring. Hun har jobbet i barnevern og rus- og psykiatriomsorg, jobbet som kateket og har vært utsendt som miljøterapeut til Nepal. I tillegg har hun hatt flere praktiske jobber, og driver som freelancefotograf. Ragnhild er aller mest glad i alle de gode små og store samtalene med elever gjennom en uke på jobb.

E-post: ragnhild@rodde.fhs.no

 

Michael Hegertun Wiik
Lærer Multisport Bali
Michael har fagbrev som industrimekaniker og har praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne undervise. Han har også befalsskolen for Marinen, teknisk linje. Han har jobbet på rehabiliteringssenter for rusmisbrukere og rus akuttmottak. Michael har konkurrert i norgescup og NM i snowboard og supermotard og deltatt i midtnorsk cup i motocross og scootercross. Har vært på Rødde siden 2003.

E-post: michael@rodde.fhs.no

 

Robin Aasbjørg
Lærer 3D og VFX
Robin har bachelor i digital medieproduksjon og praktisk-pedagogisk utdanning. Etter endt utdanning jobbet han først som freelancer innen 3D, film og visuelle effekter og samarbeidet mye med Helmet AS i Trondheim. På Rødde trives han med å få møte så mange forskjellige ungdommer med samme interesser som han selv – og skape et godt klassemiljø der lærer og elever sammen utforsker faget.

E-post: 3D@rodde.fhs.no

 

På kontoret

Kåre Rein
Rektor
Kåre er utdannet allmennlærer og har også utdanning i samfunnsfag, friluftsliv, kristendom, arbeidsveiledning og verdibasert endringsledelse. Han startet som lærer på Rødde i 1996, har vært mangeårig linjelærer innen idrett og friluftsliv, to år inspektør og rektor siden 2013. Kåre underviser hovedsakelig i fellesfag innen kristendom og etikk og blir gjerne med på tur når han kan.

Tlf 72 85 29 11/mobil 41 62 35 40
E-post: rektor@rodde.fhs.no

 

Synnøve Sandnes Tjora
Inspektør
Synnøve har allmennlærerutdannelse med årsenhet i musikk og halvtårsenhet i mat og helse og i norsk for ungdomstrinnet. Videreutdanning i verdibasert endringsledelse. Etter to år i barneskolen begynte hun på Rødde i 2004, og da fant hun raskt ut at folkehøgskole var stedet å være! Hun har fellesfag og valgfag innen musikk og mat og litteratur og blir gjerne med linjene på turer.

Tlf 72 85 29 11
E-post: inspektor@rodde.fhs.no

 

Marie Brøvig Schunemann
Økonomi- og administrasjonsleder
Marie er siviløkonom og har årsenhet i friluftsliv. Hun har jobbet i Den Norske Turistforening DNT ung og i IT-tjenesten i Trondheim kommune. Hun har vært informasjonsrådgiver på folkehøgskolekontoret og friluftslærer på Høgtun folkehøgskole. Marie er opptatt av best mulig økonomistyring slik at andre kan tenke på andre ting – og liker også å bidra i det som skjer som ikke handler om økonomi.

Tlf 72 85 29 13
E-post: okonomi@rodde.fhs.no

 

Kjersti Foss
Skolesekretær

Tlf 72 85 29 19
E-post: rodde@rodde.fhs.no

 

 

 

 

Grethe Njølstad Fossan 
Utleieansvarlig
Grethe har utdannelse innen økonomi fra Stavanger handelsskole og Drottningborg vgs. Før hun kom til Rødde jobbet hun i bank og på NLM sitt hovedkontor i Oslo. Etter å ha vært hjemmeværende med barn noen år startet jeg på Rødde i 1990. Jeg har hatt mange forskjellige arbeidsfelt, på kontoret, på kjøkkenet og som utleieansvarlig for sommerdrifta. Rødde er en flott arbeidsplass der hun trives godt.

Tlf 72 85 29 10
E-post: booking@rodde.fhs.no

 

På kjøkkenet

Anita Nordgaard
Kjøkkenleder

Tlf 45 87 64 40
E-post: kjokkenleder@rodde.fhs.no

 

 

 

 

Andrea Folgerø Flatjord
Kokk

Andrea er utdannet institusjonskokk, og tok fagbrevet på St.Olavs hospital. Før hun kom til Rødde, jobbet hun som kokk i barnehage, og hun har også arbeidet i bakeri. Andrea trives godt på Rødde folkehøgskole – med høyt tempo, varierte arbeidsoppgaver og å servere mat til mange.

E-post: kokk@rodde.fhs.no

 

Monica Kristensen
Kjøkkenassistent

 

 

 

 

 

Gunn Brita Kulbrandstad
Renholder

 

 

 

 

 

 

Anette Nesrin Nordgaard
Kjøkkenassistent

 

 

 

 

 

Gunhild Romundset
Kjøkkenassistent

Gunhild har gått husmorskole, folkehøgskole, søm/veving/tekstil og aktivitørlinje. Hun har jobbet i kantine, har erfaring fra helsevesenet med psykisk utviklingshemmende og med eldre i sykehjem, som pleier og aktivitør. Hun er interessert i forming og husflid og liker å være ute i naturen. Gunhild trives veldig godt i jobben på Rødde med gode kolleger og flotte ungdommer.

 

Vaktmestere

Jonny Rimolsrønning
Vaktmester

 

 

 

 

 

 

Sissel Fløttum
Vaktmester

Sissel har årsstudium i kristen sjelesorg, årsstudium i diakoni og Innføring i bibelen – GT og NT. Tidligere har hun jobbet som menighetsarbeider/-pedagog, bussjåfør, brannkonstabel og sekretær. På Rødde arbeider hun som vaktmester med masse ulike vedlikeholdsoppgaver, og her får hun bruk for mye av bakgrunnen sin.

 

Alle foto: Multifoto AS