Hvert år tar vi avskjed med elever som har lært oss mye og som selv har fått erfare vår visjon: Rødde utdanner, utfordrer og utvikler til levende liv.

 

UTDANNE

Bruk tida di klokt. På Rødde har vi studietilbud du ikke får mange andre steder. Her finner du folk som er like interesserte i ditt fagfelt som du er. Lærerne er engasjerte og jobber seriøst for å skape variert undervisning og størst mulig faglig utbytte for deg. Elevene som kommer, opplever at her er det mange som vil drive med det samme – og det gir unike muligheter for læring og trivsel.

Skal du i gang med studier snart? Et år på folkehøgskole gir deg 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning.

UTFORDRE

Uten utfordringer stopper vi. Og på Rødde vil vi videre. Derfor vil du møte et miljø som pusher deg framover – til å våge noe mer og noe annet enn før. Her finner du ulike mennesker som kan bli viktige for deg. Rødde er en kristen skole. Vi ønsker å bidra til refleksjon rundt tro og de store spørsmålene i livet. Vi lover å møte deg med respekt uavhengig av hvilket ståsted du har.

UTVIKLE

Et år går fort. Det kan virke som en evighet i august, men plutselig er det over og du skal videre. Etter et år med tett faglig oppfølging av lærere, sterke opplevelser på linja, innholdsrike reiser og erfaring med å bo sammen med andre, sier Røddeelever at de føler seg mer klar for det livet som venter etter Rødde. De mestrer mer, har fått flere erfaringer, er sikrere på hvem de er og hva de vil. Vi vil gjerne gi deg den samme opplevelsen. Velkommen til Rødde!