Det er billigere å bo på internat enn å bo på hybel.

I tillegg til selve rommet får du ferdig mat hver dag, tilgang til vaskemaskin og kjøkkenkrok, treningsrom, gymsal og andre aktivitetsrom – og hundre andre å gjøre noe sammen med!

 

Kostnader for skoleåret 2017-2018

Innmelding

Når du tar imot skoleplassen, bekreftes dette ved at du betaler innmeldingspenger, kr 2 100,-.

Linjekostnader

Linjeturer, linjemateriell, utstyrsleie, etc. Linjeavgiftene varierer etter hvilken linje du velger, og ligger mellom kr 29 000,- og kr 42 000,-.

Kost og losji og fellesutgifter

Dobbeltrom uten bad kr 80 800,-
Dobbeltrom med bad kr 93 100,-
Enkeltrom uten bad kr 86 100,-
Enkeltrom med bad kr 94 100,-

Denne summen inkluderer felleskostnader som trådløst nettverk på internat og skolebygg og faglige felleskostnader ellers. Du får reiseforsikring for reiser i skolens regi og hjemreiser – ikke private turer i ferier. Ulykkesforsikring er også inkludert, 10 G ved invaliditet, 1 G ved død. Vi har ekstremsportforsikring for de linjene som trenger det. For enkelte valgfag betaler du i tillegg for aktiviteter og materiell.

 

Studieturer inkludert for alle

Skolen drar i april/mai på felles studietur til Kroatia, Bosnia-Hercegovina og Montenegro. Vi er også på ulike utflukter i Trøndelag. Alle disse turene er også inkludert i fellesutgiftene.

Eventuelle utgifter til vaksiner betales av den enkelte i tillegg, kr 0-2000 kr, avhengig av hvilke vaksiner du har fra før og reisemål på linja di.

 

Romalternativer

Skolen har 28 dobbelrom med bad, 20 dobbelrom uten bad og noen få enkeltrom med eller uten bad. Dersom en elev slutter eller mister skoleplassen i løpet av skoleåret, må eleven betale for kost og losji for 6 uker etter at han slutter. Dette er en fellesregel for folkehøgskolene i Norge.

 

Spesialkost

Det dyktige kjøkkenpersonalet vårt lager diettmat til dem som har behov. Dette må dokumenteres med legeattest. De som mottar støtte til spesialkost fra NAV, betaler halvparten av denne støtten til kjøkkenet. Vi tar forbehold om små prisjusteringer.

Stipend og lån

Du kan søke om stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning via Lånekassens nettside.Maks låneramme for 2016/2017 er kr 103 950,-, hvorav kr 41 580,- omgjøres til stipend ved fullført skoleår. I mars blir det klart hvor mye lån man kan få for 2017/2018. Se Lånekassens hjemmeside for mer informasjon.

Søk nå

Søknadsskjema finner du her på folkehogskole.no