August

22.8.                        Skolestart
24.8.                        Bli-kjent-tur
26.8.                       Åpningsfest

September

26.- 28.9                X-uke (valgfagsdager)

Oktober

6.10. kl 12.00 – til og med mandag 16.10.: Høstferie

November

31.10-3.11              Prosjektuke
3.- 4.11.                  En folkehøgskoleopplevelse (Foreldrehelg)
15.11. kl 12 – til og med søndag 19.11.: Heimreisehelg – du kan bli på skolen, men vi anbefaler å reise

Desember

9.12.                       Litj-julefest. Intern juleavslutning med julemiddag og program
15.12. kl 12 –  til og med tirsdag 2.1.: Juleferie

Januar

3.1.                          Første skoledag etter juleferien

Februar

Fra og med fredag 16.2. til og med mandag 26.2. Vinterferie (du reiser rett hjem på ferie fra studietur)

Mars

6.-8.3                     X-uke (valgfagsdager)
23.3 kl 12 – til og med tirsdag 3.4. Påskeferie

April

4.4                          Første skoledag etter påskeferien
7.4                          Røddebasar, åpent arrangement

Mai

1.-8.5                     Felles studietur til Kroatia, Bosnia-Hercegovina og Montenegro
12.5.                       Avslutningsfest. Åpent arrangement.

 

Legg merke til at vi slutter kl 12 før ferie for at du skal rekke å reise hjem den dagen – skolen stenges første kveld i ferie. Med forbehold om endringer. Oppdatert skolerute får du ved skolestart.