Lærere

Olav Størseth Flaa
Lærer Beats Electro
Olav er utdannet elektronikkingeniør med spesialisering innen elektroakustikk. Han har bl.a. jobbet med prosjektering av lyd- og bildeanlegg i offentlige bygg og drevet privat lydstudio. På fritiden har han spilt bass i band i mange år. Olav trives godt med å få kombinere interessen for musikk og teknologi i et miljø med mange dyktige og interesserte musikkelever.

E-post: olav@lydopptak.no

 

Janne Hesseberg Græsli
internatleder og lærer
Janne er utdannet allmennlærer med idrett og friluftsliv. Har stort sett vært i folkehøgskolen unntatt et år i Kirkens bymisjon med enslige, mindreårige flyktninger. Begynte på Rødde i 2000, har jobbet på to andre folkehøgskoler tidligere. Som internatleder bruker hun mest tid på samtaler og veiledning, men organiserer også romplassering, oppfølging av fellesoppgaver, sykeoppfølging og bogrupper.

Tlf: 72 85 29 14
E-post: rodde@rodde.fhs.no

 

Arild Grønning
Lærer Freeride Japan
Arild har treårig utdanning i friluftsliv med hovedvekt på høgfjell, ski og padling. Han har jobbet innen friluftsliv og reiseliv i 19 år,  og 18 av disse på Rødde. Arild liker å skape utfordrende undervisningssituasjoner i trygge rammer.

E-post: arildgronning@gmail.com

 

 

 

Marianne Berg Slettahjell 
Sosiallærer

Marianne var ferdig utdannet sosionom i 2011 og har vært ansatt på Rødde siden. Hun har jobbet mye med barn og ungdom i forskjellige livssituasjoner på jobb og som frivillig. En favorittoppgave er å følge opp elever med samtaler og veiledning. Det er også stas å få dirigere skolekoret. Marianne har også forskjellige valgfag for deg som vil bruke dine kreative evner.

E-post: sosiallaerer@rodde.fhs.no

 

Øystein Berg Slettahjell
Lærer Beats Electro
Øystein har tatt musikkteknologi-utdannelse fra NTNU, musikkonservatoriet i Trondheim. Han har drevet med musikk fra han var liten og han har vært med på mye forskjellig, både som låtskriver, vokalist og bandmedlem. Han begynte som musikklærer her på Rødde i 2009.

 

E-post: beatselectro@rodde.fhs.no

 

Eimund Tjostolv Austli Staverløkk
Lærer Freestyle USA
Eimund studerte idrett- og friluftslivsveileder, og trives aller best ute. Han har jobbet på Rødde siden 2006 og vært med på utviklingen av ski- og brettlinjene på skolen. Eimund mestrer både ski og brett. Han var tidligere aktiv utøver i freeski, med NM-gull i Big Air i 2005.

 

E-post: eimundts@gmail.com

 

 

Marianne Sundsvalen
Lærer Reis Kilimanjaro
Marianne er utdannet lærer i kroppsøving og idrett fra Norges Idrettshøgskole. Hun har studert religion på Menighetsfakultet og har en bachelor i spesialpedagogikk. Hun er glad i å reise og har tidligere erfaring med ungdomsarbeid fra idrett- og kirkesammenheng. Hun trives godt sammen med ungdom og ønsker å legge til rette for reiseglede, idrettsglede og glede av å være ute i naturen.

E-post: mariannes@rodde.fhs.no

 

Ragnhild Tronvoll
Lærer Reis Afrika

Ragnhild har en bachelor i psykologi og har allsidig arbeidserfaring. Hun har jobbet i barnevern og rus- og psykiatriomsorg, jobbet som kateket og har vært utsendt som miljøterapeut til Nepal. I tillegg har hun hatt flere praktiske jobber, og driver som freelancefotograf. Ragnhild er aller mest glad i alle de gode små og store samtalene med elever gjennom en uke på jobb.

E-post: ragnhild@rodde.fhs.no

 

Michael Hegertun Wiik
Lærer Multisport Bali
Michael har fagbrev som industrimekaniker og har praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne undervise. Han har også befalsskolen for Marinen, teknisk linje. Han har jobbet på rehabiliteringssenter for rusmisbrukere og rus akuttmottak. Michael har konkurrert i norgescup og NM i snowboard og supermotard og deltatt i midtnorsk cup i motocross og scootercross. Har vært på Rødde siden 2003.

E-post: michael@rodde.fhs.no

 

 

På kontoret

Kåre Rein
Rektor
Kåre er utdannet allmennlærer og har også utdanning i samfunnsfag, friluftsliv, kristendom, arbeidsveiledning og verdibasert endringsledelse. Han startet som lærer på Rødde i 1996, har vært mangeårig linjelærer innen idrett og friluftsliv, to år inspektør og rektor siden 2013. Kåre underviser hovedsakelig i fellesfag innen kristendom og etikk og blir gjerne med på tur når han kan.

Tlf 72 85 29 11/mobil 41 62 35 40
E-post: rektor@rodde.fhs.no

 

Synnøve Sandnes Tjora
Inspektør
Synnøve har allmennlærerutdannelse med utdanning i musikk, mat og helse og norsk. Videreutdanning i verdibasert endringsledelse. Etter to år i barneskolen begynte hun på Rødde i 2004, og da fant hun raskt ut at folkehøgskole var stedet å være! Hun har fellesfag og valgfag innen musikk, mat og litteratur og blir gjerne med linjene på turer.

Tlf 72 85 29 12
E-post: inspektor@rodde.fhs.no

 

Marie Brøvig Schunemann
Økonomi- og administrasjonsleder
Marie er siviløkonom og har årsenhet i friluftsliv. Hun har jobbet i Den Norske Turistforening DNT ung og i IT-tjenesten i Trondheim kommune. Hun har vært informasjonsrådgiver på folkehøgskolekontoret og friluftslærer på Høgtun folkehøgskole. Marie er opptatt av best mulig økonomistyring slik at andre kan tenke på andre ting – og liker også å bidra i det som skjer som ikke handler om økonomi.

Tlf 72 85 29 13
E-post: okonomi@rodde.fhs.no

 

Kjersti Foss
Skolesekretær

Tlf 72 85 29 19
E-post: rodde@rodde.fhs.no

 

 

 

 

Grethe Njølstad Fossan 
Utleieansvarlig
Grethe har utdannelse innen økonomi fra Stavanger handelsskole og Drottningborg vgs. Før hun kom til Rødde jobbet hun i bank og på NLM sitt hovedkontor i Oslo. Etter å ha vært hjemmeværende med barn noen år startet jeg på Rødde i 1990. Jeg har hatt mange forskjellige arbeidsfelt, på kontoret, på kjøkkenet og som utleieansvarlig for sommerdrifta. Rødde er en flott arbeidsplass der hun trives godt.

Tlf 72 85 29 10
E-post: booking@rodde.fhs.no

 

På kjøkkenet

Anita Nordgaard
Kjøkkenleder

Tlf 45 87 64 40
E-post: kjokkenleder@rodde.fhs.no

 

 

 

 

Andrea Folgerø Flatjord
Kokk

Andrea er utdannet institusjonskokk, og tok fagbrevet på St.Olavs hospital. Før hun kom til Rødde, jobbet hun som kokk i barnehage, og hun har også arbeidet i bakeri. Andrea trives godt på Rødde folkehøgskole – med høyt tempo, varierte arbeidsoppgaver og å servere mat til mange.

E-post: kokk@rodde.fhs.no

 

Monica Kristensen
Kjøkkenassistent

 

 

 

 

 

Gunn Brita Kulbrandstad
Renholder

 

 

 

 

 

 

Anette Nesrin Nordgaard
Kjøkkenassistent

 

 

 

 

 

Gunhild Romundset
Kjøkkenassistent

Gunhild har gått husmorskole, folkehøgskole, søm/veving/tekstil og aktivitørlinje. Hun har jobbet i kantine, har erfaring fra helsevesenet med psykisk utviklingshemmende og med eldre i sykehjem, som pleier og aktivitør. Hun er interessert i forming og husflid og liker å være ute i naturen. Gunhild trives veldig godt i jobben på Rødde med gode kolleger og flotte ungdommer.

 

Vaktmestere

Jonny Rimolsrønning
Vaktmester

 

 

 

 

 

 

Sissel Fløttum
Vaktmester

Sissel har årsstudium i kristen sjelesorg, årsstudium i diakoni og Innføring i bibelen – GT og NT. Tidligere har hun jobbet som menighetsarbeider/-pedagog, bussjåfør, brannkonstabel og sekretær. På Rødde arbeider hun som vaktmester med masse ulike vedlikeholdsoppgaver, og her får hun bruk for mye av bakgrunnen sin.

 

Alle foto: Multifoto AS