Bistands-prosjekt

Å gå på folkehøgskole er mer enn å dyrke sine egne interesser. Bli med på å gjøre en forskjell!

Røddeelevene støtter et spennende vann- og hygieneprosjekt som Norsk Luthersk Misjonssamband driver i Tana i Kenya – et av verdens aller tørreste og varmeste områder. To elever får hvert år reise til Kenya for å se framgangen i prosjektet.

Sponsorløpet

Mest penger får elevene inn på sponsorløpet. Tanter og bestefedre, medeelever og arbeidsgivere vippser penger pr runde eleven springer, og da springer man gjerne noen flere runder enn man trodde man kunne greie…!

Du kan være med i bistandskomitéen som arbeider med inntektsbringende aktiviteter for prosjektet gjennom hele året.