Å gå på folkehøgskole er mer enn å dyrke sine egne interesser.Hvert år støtter Røddeelevene et prosjekt for å gi andre et bedre liv. Et av høydepunktene er sponsorløpet. Pengene går til et spennende vann- og helseprosjekt Norsk Luthersk Misjonssamband driver i Tana i Kenya. Vi kaller det Water You Doing! To elever reiser hvert år for å se framgangen i prosjektet.

Tana

Røddes bistandsprosjekt:

Her er en film fra det året hele Reis Afrika besøkte Tana:

 

Sponsorløpet

Tanter og bestefedre, medeelever og arbeidsgivere vippser penger pr runde eleven springer, og da springer man gjerne noen flere runder enn man trodde man kunne greie…!

sponsorlop5sponsorlop2sponsorlop3sponsorlop4sponsorlop1