Rødde folkehøgskole startet i 1920, og unntatt skoleåret 1944-1945 har det vært skoledrift på Rødde i alle år siden. Det begynte med nattpotte under senga og skoleturer med hest og vogn. Lenge var det bare tre linjetilbud å velge mellom; praktisk linje for jenter, praktisk linje for gutter eller teorilinja.  

Mye har forandret seg på hundre år. Det har blitt bedre bygninger, store forandringer i fag og linjetilbud, eldre elever og en langt mer variert hverdag med flere opplevelser og inntrykk gjennom et skoleår på Rødde.

Noe er likevel det samme. Fortsatt vil du møte dedikerte ansatte som gjør det de kan for at året skal bli et godt år for deg. Fortsatt har vi ord for dagen og skolekor. Fortsatt vil folkehøgskoleåret handle om å våge noe nytt og lære noe mer – i et fellesskap med andre.