Rødde får meget gode resultater i analysebyrået EPSIs undersøkelse! Og gjett hva elevene er aller mest fornøyd med?

Personalet!

“Jeg var spesielt fornøyd med måten lærerne ble kjent med elevene og var personlige med elevene – ikke som vanlige lærere ellers,” forteller en av elevene i undersøkelsen. Og det gjelder ikke bare lærerne. På en folkehøgskole møter du også vaktmester, folk på kjøkken og kontor. “Jeg var svært fornøyd med de ansatte som alltid ville elevens beste uansett hva. De var imøtekommende og lette å snakke med.” Når du både skal bo og gå på skole på samme sted, er det selvfølgelig viktig at du opplever å bli tatt vare på av de som jobber der!

Vi elever fikk muligheten til å påvirke og mye frihet. Helt topp!

Analysebyrået EPSI undersøker kundetilfredshet i mange bransjer, også folkehøgskoler. Røddeelevene hadde langt høyere forventninger til lærernes faglige kompetanse enn gjennomsnittsfolkehøgskoleeleven i undersøkelsen, og forventningene ble innfridd. “Alt var nøye organisert, men samtidig fikk vi elever muligheten til å påvirke og mye frihet. Helt topp” sier en elev. Hele 90% svarer at de opplever at de hadde mulighet til å påvirke egen skolehverdag på Rødde. Et folkehøgskoleår skal være elevenes år!