Kaffeslabberas for kjøkkenpersonalet 1974

Årets Røddebasar var planlagt arrangert 28. mars. På grunn av omstendighetene med koronaviruset må den dessverre avlyses.

Røddebasaren er en lang tradisjon med åresalg, lynlotteri, hovedlotteri, artige aktiviteter for barn og en hyggelig og sosial sammenkomst med fine innslag av korsang og andakt.

Den årlige Røddebasaren er en viktig inntektskilde for Rødde folkehøgskole. Når basaren i år dessverre ikke kan avvikles, håper vi likevel at nye og gamle Røddevenner ønsker å støtte opp om Rødde folkehøgskole i en tid som er krevende på mange måter, også økonomisk for skolen.

Kjøp lodd i hovedlotteriet

Årets hovedlotteri vil imidlertid gå som planlagt, og ved å betale inn et valgfritt beløp får man ett lodd pr 100 kr innbetalt. Vi vil oppfordre både folk som ellers ville ha vært på basaren og ellers andre som er glade i Rødde folkehøgskole, om å bidra litt ekstra på denne måten. Trekningen vil foregå den 30. mars, og blir annonsert på nettsida og facebook, samt at vinnerne vil bli personlig kontaktet.

Du kan kjøpe lodd til Røddelotteroet enten ved å vippse ønsket beløp til vippsnr 96134 (Røddelotteri) og merk med telefonnummer, eller betale inn ønsket beløp til kontonummer 8220 02 90921, merk med Røddelotteri, navn og telefonnummer. Frist for å være med i trekningen er fredag 27. mars.

Gevinster

  1. Hybridsykkel, verdi kr 9000,-
  2. Maleri av Inge Gravdal, verdi kr 5500,-
  3. Grafikk av Roald Stevik, verdi kr 2500,-
  4. Kajakktur langs Nidelva, verdi kr 900,-
  5. Gaverkort, Egon restauranter, verdi kr 700,-
  6. Kaffekanne, verdi kr 650,-

Jubileumsbok

Rødde gir ut bok i anledning hundreårsjubileet. Støtt prosjektet ved å gi 500 kr, da kommer navnet ditt i gratulasjonslista Tabula Gratulatoria i boka når den kommer, og du får den portfritt tilsendt.

Vipps 500 kr til vippsnr 573011 (Jubileumsbok Rødde 100 år) og skriv navn og adresse i tekstfeltet – eller betal 500 kr til kontonummer 8220 02 90921, merk med Jubileumsbok, navn og adresse i tekstfeltet.

Tusen takk for at du vil være med og støtte Rødde!