Koronaepidemien har begrenset friheten vår og ført til avlyste arrangementer, og hvordan det blir med årets avslutningsfest, vet vi ikke. I 1925 opplevde Rødde noe av det samme.

Distriktslegens anbefaling
«Søndag 14de juni skulde jentekurset avsluttes med fest samtidig med skolens elevstevne. Forberedelser blev gjort, og alt tegnet godt. Men 4 dager forut blev vi befalt av distriktslægen å avlyse det hele på grunn av tyfusepidemien. Det hele var meget beklagelig, især da avlysningen kun kunde nå de nærmestboende. Det viste seg da også at allerede lørdag var de på pletten her både fra Hitra, Leksa, Kvikne, Innset og Selbu, og søndag innfant der sig ikke så få venner og kjenninger som sammen med oss så lite forstår oss på den slags “forbud”.

Utstilling og fest
Så blev det fest allikevel, og det en meget koselig fest med 150 deltagere. Sommerkursingene som laget utstilling for sin egen del, fikk den glede å få mange tilskuere, som med beundring iakttok både de 11 kjoler (svenne-prøven fra kjolesømkurset) samt diverse prektige saker fra vev og linsøm. Det var interessant å se hvad 28 par flittige hender kan makte å utføre på kort tid.

Dekket kveldsbord
Kvelden forløp med god stemning. Det skiftet med taler og sang. Foruten skolens lærere hadde vi den glede å ha emissær Alme med oss. Denne gang fikk festdeltagerne på Rødde sitte ved dekket kveldsbord. Det har ikke hendt før på Rødde da tilstrømningen til våre fester ellers er så stor. Men elevstevnet ble det ingenting av. Når dette kan bli, er uråd å fastsette.»

Med hilsen Ola Tulluan, skolestyrer,
Kristelig Folkeblad nr 14, 1925

Lærerpersonalet på Rødde ungdomsskole på 1920-tallet


Les mer om Røddes historie i jubileumsboka vår! Den kommer til høsten.