Korona-informasjon

Rødde folkehøgskole er stengt på grunn av Koronaepidemien.

Viktige endringer

Røddebasaren 28. mars avlyses.

Skoleturen til Kroatia avlyses.

Som alle skoler i Norge, driver nå Rødde nettbasert undervisning. Vi starter opp med vanlig skole så snart det blir anledning til det.

Økonomi

Fakturaer betales til skolen som vanlig. Lånekassen sier at alle folkehøgskoleelever får beholde all studiestøtte for våren 2020. Skolen vil foreta en avregning av skolepenger. Det vil si at noe av den resterende planlagte innbetalingen vil tilbakebetales til elevene eller slettes, men dette vil kanskje ikke skje før det er bestemt om vi kan møtes til en felles avslutning på skoleåret nå i vår eller ikke.

Vi kommer tilbake med mer informasjon rundt det økonomiske når vi vet mer. Her vil vi følge Folkehøgskolerådet, folkehøgskolenes øverste organ, og de føringer og anbefalinger de gir folkehøgskolene framover. Vi ber om forståelse for at avklaringene rundt dette kan ta noe tid. Det er viktig at folkehøgskolene har felles praksis.

Undervisning

Generell viktig informasjon til elevene ligger her: https://rodde.fhs.no/blog/2020/03/17/info-til-elevene-hjemme/

Alle skoler, også folkehøgskoler, er pålagt å ha undervisning i den tida skolebyggene er stengt. Tirsdager, onsdager og torsdager vil det bli linjerelaterte oppgaver. Mandager, fredager og lørdager planlegges noe felles for alle. Informasjonen vil bli gitt elevene på linjenes facebookgrupper og på skolens facebookgruppe. Elevsamtaler mellom lærer og elev som skal gjennomføres nå, tas på telefon eller via chat.

Vi takker elever og ansatte for positiv og løsningsorientert holdning i en uoversiktlig situasjon!

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på telefon 990 90 172 eller rodde@rodde.fhs.no.25. mars kl 10.15.