Kristen folkehøgskole

Nær halvparten av folkehøgskoleelevene går på kristne folkehøgskoler, slik som Rødde.

Hva betyr det for deg?

Vi ønsker å bidra til refleksjon rundt tro og de store spørsmålene i livet. Vi lover å møte deg med respekt uavhengig av hvilket ståsted du har. Vi har lang og god erfaring i å ta i mot alle slags elever.

Ord for dagen

Skoledagen starter med et 10-15 minutts ord for dagen fra en av lærerne før vi får praktiske opplysninger og fagene starter. Innholdet i denne samlingen varierer. Vi ønsker å dele noe som er viktig for oss.

Eksistens

I to tredjedeler av året har alle elevene et fag som heter Eksistens. Dette er et samtalefag om Gud, kristen tro og forhold mennesker i mellom. Hvordan skal vi leve sammen?

Frivillige tilbud

Torsdagskafé

Hver torsdag samles vi i Mim´s kafé. Lærere planlegger disse samlingene. Lovsang, andakt, aktiviteter, bønn – og kaffe. Du kan bidra – eller du kan sitte og høre på.

Samtalegruppe

Annenhver uke er det samtale rundt et tema om tro som lærere eller elever tar initiativ til.