Tilrettelagt folkehøgskole

Hvert år gir vi plass til noen elever med behov for ekstra oppfølging.

Du velger en linje og deltar der slik som alle de andre elevene i klassen, i tillegg vil du også få tilrettelegging tilpasset dine behov.

Folkehøgskole er et kjempefint sted å utfordre seg sosialt og personlig med tanke på et selvstendig liv. På Rødde ser vi på folkehøgskolen som en viktig brikke i alle elevenes liv, med utgangspunkt i elevenes ressurser. Skolens oppfølgingstilbud tilrettelegger for at du skal kunne oppleve et år med mestring, og målet er å bli mer rustet til et selvstendig liv med skole eller jobb senere. Selve oppfølgingen kan inneholde samtaler med sosiallærer, oppfølging i forhold til ADL, psykisk helse, hjelp til å få med seg viktige beskjeder og informasjon, motivasjon til sosial trening o.l. Mange opplever et folkehøgskoleår som en ny start.

Dersom du trenger ekstra tilrettelegging, er det svært viktig at dette avklares på forhånd. Her må all informasjon om deg komme  fram slik at vi sammen kan vurdere hva som vil være et best mulig opplegg for deg. Midler til oppfølgingstiltak må være avklart før inntak kan skje. Skolen vil bistå i søkning etter midler til oppfølging.

Send en vanlig søknad til Rødde og oppgi i søknaden at du kan trenge oppfølging. Oppgi en eller flere referansepersoner som kjenner deg, så tar vi kontakt. Søknad på tilrettelagt elevplass bør være inne så tidlig som mulig, helst før 1. mars.

Har du søkt plass hos oss og blitt bedt om å laste ned søknadsskjema til NAV, går du på NAV sin hjemmeside og skriver inn NAV 10-07.18 i søkefeltet. Deretter krysser du av for stønad til opphold på folkehøgskole 1. år. for å komme til riktig skjema.

Velkommen som søker!

Vennlig hilsen

Sissel Nervik Fløttum
Sosiallærer
Tlf: 72 85 29 10
E-post: rodde@rodde.fhs.no