Det er billigere å bo på internat enn å bo på hybel.

I tillegg til selve rommet får du ferdig mat hver dag, tilgang til vaskemaskin og kjøkkenkrok, treningsrom, gymsal og andre aktivitetsrom – og hundre andre å gjøre noe sammen med!

Priser for skoleåret 2019-2020

Teknosløyd                121 200
Beats Electro           117 200
Freeride Japan        126 200
Freestyle USA         126 200
Go do good Nepal  126 200
Idrett friluft Sør-Amerika 135 200
Multisport Bali       126 200
Reis Afrika                126 200
Reis Kilimanjaro    135 200

Dette er prisen for dobbeltrom uten bad, med alle linjeutgifter; linjeturer, materiell og utstyr. Skolen drar i mai på felles studietur til Kroatia og Bosnia-Hercegovina, og vi reiser også i Trøndelag Disse turene, trådløst nettverk og faglige felleskostnader ellers er også i denne prisen. Summen inkluderer også innmeldingspengene, kr 2200,-, som du betaler når du takker ja til skoleplassen. Ulykkesforsikring er også inkludert, 10 G ved invaliditet, 1 G ved død. Vi har ekstremsportforsikring for de linjene som trenger det. Reiseforsikring må du ha selv, de fleste er dekket gjennom foreldrenes reiseforsikring. Eventuelle vaksiner kommer i tillegg, 0-3000 kr avhengig av hvilke vaksiner du har fra før og reisemål på linja di. Noen få valgfag har en egenandel.

Dersom en elev slutter eller mister skoleplassen i løpet av skoleåret, må eleven betale for kost og losji for 6 uker etter at han slutter. Dette er en fellesregel for folkehøgskolene i Norge. Vi tar forbehold om små prisjusteringer.

 

Tillegg for andre typer rom

Dobbeltrom med bad: Kr 11 000,-
Enkeltrom uten bad: Kr 5 500,-
Enkeltrom med bad: Kr 14 100,-

Skolen har 28 dobbelrom med bad, 20 dobbelrom uten bad og noen få enkeltrom med eller uten bad.

 

Spesialkost

Det dyktige kjøkkenpersonalet vårt lager diettmat til dem som har behov. Dette må dokumenteres med legeattest. De som mottar støtte til spesialkost fra NAV, betaler halvparten av denne støtten til kjøkkenet.

 

Stipend og lån

Du kan søke om stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning. Maks låneramme for 2018/2019 er kr 108 3500,-, hvorav kr 43 300,- omgjøres til stipend ved fullført skoleår. I mars blir det klart hvor mye lån man kan få for 2019/2020. Se Lånekassens nettside for mer informasjon.

 

Søk nå

Søknadsskjema finner du her på folkehogskole.no