August

21.8.                       Skolestart
23.8.                       Bli-kjent-tur
25.8.                       Åpningsfest. Åpent arrangment.

September

25.- 27.9               X-uke (valgfagsdager)

Oktober

5.10. kl 12.00 – til og med mandag 15.10.: Høstferie

November

29.10-2.11           Prosjektuke
2.- 3.11.                  En folkehøgskoleopplevelse – en helg for familie og andre interesserte
16.11. kl 12 – til og med mandag 19.11.: Heimreisehelg – du kan bli på skolen, men vi anbefaler å reise

Desember

15.12.                      Litj-julefest. Intern juleavslutning med julemiddag og program
19.12. kl 12 –  til og med mandag 7.1.: Juleferie

Januar

8.1.                          Første skoledag etter juleferien

Februar

Fra og med fredag 15.2. til og med mandag 25.2. Vinterferie (du reiser rett hjem på ferie fra studietur)

Mars

5.-7.3                     X-uke (valgfagsdager)
23.3.                      Røddebasar, åpent arrangement

April

12.4 kl 12             Påskeferie til og med tirsdag 23.4
24.4                       Første skoledag etter påskeferien
30.4                       Avreise felles studietur til Kroatia

Mai

7.5                          Tilbake fra studietur
11.5.                       Avslutningsfest. Åpent arrangement.

 

Legg merke til at vi slutter kl 12 før ferie for at du skal rekke å reise hjem den dagen – skolen stenges første kveld i ferie. Med forbehold om endringer. Oppdatert skolerute får du ved skolestart.