Skolerute 2020-2021

Skoleåret 2020-2021

August

26.08: Skolestart kl 17, innsjekk mellom kl 11 og 17.

September

29.09-01.10: Valgfagsuke

Oktober

02.10 kl 12 til og med 12.10: Høstferie
27.-31.10: Prosjektuke
30.-31.10: AVLYST: Familiehelg: En folkehøgskoleopplevelse

November

13.11 kl 12 til og med 16.11: Frihelg på skolen, ikke hjemreise.
29.11: Adventsgudstjeneste i Nidarosdomen

Desember

12.12: Litj-julefest – intern juleavslutning
18.12 kl 12: Juleferie

Januar

05.01: Første skoledag etter ferie

Februar

19.02: Vinterferie fra og med 19.02 til og med 01.03

Mars

09.03-11.03: Valgfagsuke

20.03: Røddebasar – åpent arrangement
26.03 kl 12: Påskeferie til og med 06.04.

April

07.04: Første skoledag etter ferie

Mai

15.05: Avslutningsfest – familie velkommen!

Vi tar forbehold om det kan bli endringer i skoleruta og at åpne arrangement kan bli endret eller avlyst dersom koronapandemien tilsier det. I frihelga ønsker vi at du blir på skolen, i ferier blir skolen stengt. Dersom det er et lokalt smitteutbrudd der du kommer fra, kan det bli aktuelt å få bo på internatet i ferien.

Oppdatert 13. august 2020.