Skolerute 2020-2021

Skoleåret 2020-2021

August

26.08: Skolestart kl 17, innsjekk mellom kl 11 og 17.

September

29.09-01.10: Valgfagsuke

Oktober

02.10 kl 12 til og med 12.10: Høstferie

November

13.11 kl 12 til og med 16.11: Frihelg på skolen, ikke hjemreise.
23.-27.11: Prosjektuke

Desember

12.12: Litj-julefest – intern juleavslutning
18.12 kl 12: Juleferie

Januar

11.01: Kl 08.15: Første skoledag etter ferie OBS: Ny dato!

Februar

OBS: Det blir ingen vinterferie.

Mars

01.03: Fridag
09.03-11.03: Valgfagsuke
20.03: Røddebasar – åpent arrangement dersom koronapandemien tillater det.
25.03 kl 16: Påskeferie til og med onsdag 07.04. OBS: Nye datoer!

April

08.04: Første skoledag etter ferie OBS: Ny dato!

Mai

15.05: Avslutningsfest – familie velkommen dersom koronapandemien tillater det.

Vi tar forbehold om det kan bli endringer i skoleruta og at åpne arrangement kan bli endret eller avlyst dersom koronapandemien tilsier det. I frihelga ønsker vi at du blir på skolen, i ferier blir skolen stengt. Dersom det er et lokalt smitteutbrudd der du kommer fra, kan det bli aktuelt å få bo på internatet i ferien.

Oppdatert 18. november.