Skolerute

Skoleåret 2020-2021

August

26.08: Skolestart kl 17
29.08: Åpningsfest

September

29.09-01.10: Valgfagsuke

Oktober

02.10 kl 12 til og med 12.10: Høstferie
27.-31.10: Prosjektuke
30.-31.10: Familiehelg: En folkehøgskoleopplevelse

November

07.11: Hundreårsjubileum – åpen fest
13.11 kl 12 til og med 16.11: Heimreisehelg
29.11: Adventsgudstjeneste i Nidarosdomen

Desember

12.12: Litj-julefest – intern juleavslutning
18.12 kl 12: Juleferie

Januar

05.01: Første skoledag etter ferie

Februar

19.02: Vinterferie fra og med 19.02 til og med 01.03

Mars

09.03-11.03: Valgfagsuke

20.03: Røddebasar – åpent arrangement
26.03 kl 12: Påskeferie til og med 06.04.

April

07.04: Første skoledag etter ferie

Mai

15.05: Avslutningsfest – familie velkommen!

Med forbehold om endringer fram til skolestart. I heimreisehelga kan du bli på skolen, i ferier blir skolen stengt.

Oppdatert 2. juni 2020.