Skolerute 2021–2022

August

22.08.: Skolestart. Innsjekk mellom 11 og 17, første samling kl 17.
28.08.: Åpningsfest. Elevenes familier spesielt velkommen!

September

28.09.–30.09.: Valgfagsuke

Oktober

08.10.: Høstferie fra kl 12. Ferie til og med mandag 18.10.
26.10.–29.10.: Prosjektuke
29.10.–30.10.: Familiehelg. Elevenes familier inviteres.

November

13.11.: Jubileumsfest, Rødde 100 år
17.11.: Heimreisehelg fra kl 12. Fri til og med søndag 21.11
28.11.: Adventsgudstjeneste i Nidarosdomen

Desember

11.12.: Litj-julefest. For elever, ansatte, styret og spesielt inviterte gjester.
17.12.: Juleferie fra kl 12. Ferie til og med tirsdag 04.01.

Januar

05.01. Første skoledag etter juleferie

Februar

17.02.: Vinterferie fra kl 16. Ferie til og med mandag 28.02.

Mars

08.03.–10.03.: Valgfagsuke

April

02.04.: Røddebasar

07.04.: Påskeferie fra kl 16. Ferie til og med tirsdag 19.04.

Mai

02.05.– 07.05.: Felles avslutningstur for hele skolen
14.05.: Siste skoledag. Avslutningsfest. Elevenes familier spesielt velkommen!

I heimreisehelga kan du bli på skolen, selv om vi oppfordrer til å dra heim. I ferier vil skolen være stengt. Vi tar forbehold om mindre endringer fram til skolestart. Det kan også komme endringer dersom koronapandemien tilsier det.

Oppdatert 13.01.21.